Paintings‎ > ‎

Together but alone

הניכור בולט ביצירה שלי בכל הסגנונות והמדיום. בציורים הללו אני מראה שלעיתים אנחנו בחברה או בזוגיות ועדיין התחושה היא של בדידות. למשל שתי דמויות אחת ליד השניה שאין ביניהן הבנה ומפנים את הגב.
בנוסף יצרתי סדרה שלמה עקב התפתחות הטכנולוגיה של המכשירים הסלולרים וההשפעה על החברה. חברים שיושבים ביחד אבל אין ביניהן קשר עין כי כל אחד עוסק במכשיר הסלולרי שלו או זוג שלפטופ פוגע בקשר ביניהם בסיטואציה רומנטית.Comments